De pachters van de oude abdij Affligem

De abdij Affligem – gravure gedateerd 1706.

Nadat eind november 1796 de monniken de oude abdij Affligem moesten verlaten en zich vestigden op het kasteel van Overham te Aalst werd er ook overgegaan tot het toewijzen van al hun geconfisqueerde goederen. Er waren zelfs al enkele percelen verkocht voor hun uitdrijving. De lijst hieronder bevat de namen van de al de pachters van de geconfisqueerde goederen gelegen in de departementen van de Dijle en de Schelde van de oude abdij Affligem op de dag van de schatting die voorafging aan de toewijzing. De eerste kolom geeft een alfabetische namenlijst, de tweede kolom de gemeente waar de goederen gelegen waren, en de derde kolom de nummer van mijn chronologische verwerking van de gegevens.

Waar als pachter de monniken vermeldt worden betekent dit dat zij die goederen in eigen beheer hielden, het betreft hier voornamelijk bos dat ze nodig hadden om in hun eigen behoeften te voorzien.

Na jarenlang opzoekingwerk en het verwerken en vertalen van de processen-verbaal kon ik al deze gegevens opslaan in een Accesdatabase zodat het mogelijk was op een handige manier lijsten samen te stellen. Als voorbeeld van de vrije vertaling van de processen-verbaal en de verwerking geef ik hier hoe de schatter de oude abdij Affligem beschreef.

Toewijzing in de verkoopzaal te Brussel op: 23 december 1796 – 9 uur ’s morgens.

Affiche nr. 13    artikel: 15

Proces-verbaal van de schatting opgemaakt op: 29 oktober 1796.

Geschat door: Jean Sterckx, expert en Mathias Gruber, commissaris. Zij vonden de gronden van een middelmatige kwaliteit. De verkoopprijs schatten zij op 90 200 pond, de inboedel van de kerk was daar niet in begrepen. De 200 hoogstammige bomen die er zich op bevonden werden afzonderlijk geschat op 3 000 pond en waren in de verkoopprijs begrepen.

Beschrijving van de goederen:

Het klooster van Affligem gelegen te Hekelgem met zijn bijhorende gebouwen, kerk, kapellen, stallen, hangaars, tuinen, brouwerij, vijver. Geschat op een jaarlijkse huurwaarde van 3600 pond. Gelegen en opgedeeld als volgt:

1-     Een moderne ingangspoort in blauwe steen waarin zich twee kamers bevinden voor de portier met boven een mooie zolder. Verdergaand ziet men een laan afgeboord met linden, rechts daarvan een plein beplant met notelaars, en tegen de muren die het omringen bevinden zich bergplaatsen bedekt met stro die gebruikt worden door de steenkappers. Links van de ingangspoort, westelijk gelegen, staat een kapel met vooraan een berg onbewerkte stenen voor het onderhoud der gebouwen en niet begrepen in deze schatting. Naast deze ingangspoort ligt de tuin, die ommuurd is en begrensd noord, oost en zuid door het kanaal van de abdij. In deze tuin bevinden zich twee visreservoirs en een kalkoven en verder een bergplaats voor opslag van hout. Tegenover deze tuin, noordelijk, werd een kleine wasserij gebouwd, ommuurd, gebruikt door het klooster.

2-     Om zich verder naar het abtplein te begeven gaat men door een tweede poort in slechte staat, waarin vier kamers zijn en een zolder.

3-     Rechts van het vernoemde plein, noordelijk, staat de abdijkerk met 5 marmeren altaren en een orgel in zeer goede staat (deze objecten zijn eigendom van de republiek volgens artikel 2 van de wet van 17 fructidor), palend aan de kerk, gaande naar het noorden, vindt men de graanschuur bestaande uit twee grote plaatsen in gebruik als opslagplaats, achter dit gebouw ligt zich de kloostertuin.

4-     Rechtover deze tuin vindt men het kwartier van de proostdij, samengesteld uit een grote gang, en vijf grote plaatsen op gelijkvloers, dertien kamers op de eerste verdieping en dertien kamers op de tweede verdieping, en daarboven nog een grote zolder. Langs de zijkant staat nog een klein paviljoen dienstdoende als ingang, bestaande uit twee plaatsen en een zolder gebruikt door de conciërge.

5-     Rechtover dit kwartier, westwaarts, ligt de boomgaard met allerlei fruitbomen en aan het eind een brouwerij, bestaande uit twee kleine plaatsen, gebruikt door de bewaker en met een huis voor de visser, ook bestaande uit twee kamers met een zolder erboven. Daarnaast ligt de groentetuin.

6-     Lager dan deze tuin heeft men over de gehele lengte een visrijk kanaal gegraven, waarin zich vijf visreservoirs bevinden, deze worden gebruikt door de abdij.

7-     Gaande naar het noorden en nog steeds voor deze tuin bevinden zich de oude gebouwen in gebruik als stal, koetshuis, bergplaats, en eveneens de oven van de paardensmid, en vijf kamers voor de knechten.

8-     Naar het westen, aan de overkant het kanaal, bevinden zich vier door buizen met elkaar verbonden vijvers. Westelijk daarvan ook nog het kleine bos en noordelijk het hoogstammig abdijbos.

9-     Rechts van de proostdij staat een klein paviljoen voor stalling van de rijtuigen met erboven een mooie zolder.

10-  Achter de proostdij ligt een groot plein met een gebouw aan de oostzijde dat gebruikt wordt als opslagplaats voor hout met daarboven een grote zolder. Naast deze gebouwen ziet men een aanpalende kleine tuin met daarin een gebouw in gebruik als infirmerie bestaande uit zes plaatsen en boven een grote zolder.

11-  Naast deze infirmerie op dezelfde lijn, staat een ander gebouw, bestaande uit vijf plaatsen op gelijkvloers en dertien op de eerste verdieping, daarboven een zolder, gebruikt door de knechten.

12-  Noordelijk van deze koer ligt een ommuurde groentetuin waarin zich ook fruitbomen bevinden.

13-  Achter dit plein, in het zuiden, staat het nieuwe onafgewerkte gebouw, waarin zich achttien ramen bevinden langs de kant van de bloementuin. In het gebouw bevinden zich 38 cellen op de eerste verdieping en eronder 12 grote plaatsen, alles nog onafgewerkt.

14-  Naast dit gebouw staat een ander gebouw, dat als terras dient, en waaronder zich de oranjerie bevindt. Vandaag met een voorlopige dakbedekking.

15-  Rechtover dit gebouw, richting Asse, ligt een perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 8 bunder (10 ha 6 a), omzoomd door bomen, door de religieuzen bewerkt, palende noord aan de weg naar Meldert, oost aan de weg komende van Hekelgem, west aan het beukenbos van de abdij.

16-  Achter de voornoemde gebouwen bevindt zich de slaapzaal van religieuzen, met op het gelijkvloers twee plaatsen in gebruik als refter en kapittelzaal, waarboven men 36 cellen bevinden voor de monniken en daarboven een grote zolder.

17-  Naast de slaapzaal staat een oud gebouw, een oude sacristie, met een zolder boven.

18-  In de bloementuin, volledig ommuurt, staat een paviljoen tegenover het nieuwe gebouw, in de volksmond “Verloren kost” genoemd, gebruikt door de religieuzen.

19-  In het midden van deze tuin bevindt zich een bergplaats voor de tuiniers.

Zijn niet inbegrepen, de objecten die de republiek toebehoren door de wet van 17 fructidor laatstleden, en zich bevinden in de kerk, sacristie of elders, alsook bewerkte en onbewerkte stenen, balken en gebinten, ruw of bewerkt. Ook de windmolen is niet begrepen in deze verkoop. Zijn ook niet inbegrepen, de spiegels die zich in het huis bevinden, zelfs niet in een houten behuizing, zij maken deel uit van de inboedel en zullen afzonderlijk verkocht worden conform de brief van de minister van financiën van zes vendémiaire laatstleden.

De koper zal drie decaden lang de bovengenoemde objecten van de Republiek aanwezig in de kerk, laten staan en gedurende zes decaden de andere materialen, om het even waar ze zich bevinden.

Koper: Jean Charles Marin Michel Guéroult de La Pallière.

Het bieden ving aan met een bod van 90 200 pond door burger Belval. Een tweede maal verhoogt door burger Belval tot 130 000 pond. De toewijzing ging na een eindbod van 137 000 pond naar burger Jean Charles Marin Michel Guéroult de La Pallière.

Pachter

Gemeente

Nummer

Aelbrecht Adrien Moorsel

705

Aelbrechts Jacques Merchtem

247

Aerts Mathieu Buggenhout

654

Arijs Christian Teralfene

426

Arijs François Hekelgem

486

Arijs Pierre Erembodegem

655

Asscherickx Denderleeuw

439

Baeyens Jacques Erembodegem

190

Barette Noël Mélin

567

Bastaerts Henri Essene

126

Bastaerts Henry Kobbegem

244

Bayens Gillis Kerksken

99

Becqué Adrien Herdersem

514

Beeckman François Meldert

194

Beeckman Pierre Herdersem

583

Beekman Benoit Meldert

185

Beekman Corneille Moorsel

186

Beekman Guillaume Teralfene

6

Beekmans Gilles weduwe Hekelgem

357

Bellemans Jacques Hekelgem

409

Berlo François Essene

525

Bessems Guillaume weduwe Buggenhout

154

Bessems Pierre Buggenhout

189

Bidoul Jean Doiceau

593

Boeykens Charles Buggenhout

165

Boom Jean & consorten Essene

597

Bosmans Jean weduwe Tildonk

396

Bosteels B. Essene

314

Bosteels J. B. & P. J. en De Meersman Jacques Moorsel

100

Bosteels Pierre Moorsel

711

Bosteels Pierre & Hubert Meldert

388

Bosteels Pierre Jean Hekelgem

605

Boterbergh Jean Hekelgem

484

Boucqueau Henri Vieux Genappe

147

Brucker Henry Hekelgem

273

Brusselmans Maurice Buggenhout

624

Buyle François Herdersem

456

Buys Antoine Waasmunster

151

Buysse Jean Bernard Oordegem

672

Callebaut André Moorsel

713

Callebaut Jacques Aalst – Mijlbeek

343

Capitte Etienne Lillois-Witterzée

29

Cappuyns Antonius Hekelgem

661

Cardon Jean Aalst – Mijlbeek

338

Cassiman Benoit Moorsel

715

Casteels Adrien Francois Oordegem

555

Caudron Hieronimus Moorsel

212

Caudron Jérôme Aalst – Mijlbeek

326

Caudron Josse Moorsel

706

Caudron Laurent Moorsel

685

Caudron Pierre Jean Aalst – Mijlbeek

679

Cautard Jean Herdersem

216,3

Charlier Pierre Philippe Vieux Genappe

92

Cheval Dieudonné Marbais

20

Christiaens Gillis Teralfene

369,2

Christiaens Jean Teralfene

178

Christiaens Jean Baptiste Hekelgem

505

Christiaens Jean Baptiste Hekelgem

385

Christiaens Joseph Liedekerke

566

Christiaens Sebastiaen Teralfene

469

Clauwaert Joseph Meldert

611

Clauwaert Josse Essene

172

Clauwaert Laurent weduwe Hekelgem

540

Clauwaert Michel Baardegem

723

Colsen Pierre Zellik

249

Cool Jean Baptiste Herdersem

729

Coolsem Pierre Zellik

79

Cooreman Benedictus Hekelgem

606

Cooreman Gillis & Bosteels J. B. Moorsel

206

Cooreman Henri Moorsel

714

Cooreman Henri Moorsel

689

Cooreman Pierre Moorsel

733

Cooreman Pierre Moorsel

708

Coppens François weduwe Meldert

564

Coppens Pierre Oordegem

462

Courtemans André Hekelgem

544

Crokaert Tobias Sint-Laureins-Berchem

465

Cuyper Michel weduwe Hekelgem

248

Dambre Jean Dion-Le-Mont

376

Dauwe Pierre Hekelgem

356

Dauwe Pierre & Van Den Bossche Pierre Hekelgem

327

De Backer Adrien & François Sint-Katherina-Lombeek

86

De Backer Corneille Herdersem

627

De Backer François Herdersem

374

De Backer Jean Baptiste & Jacob Bruno Erembodegem

228

De Baetselier Grégoire Hekelgem

509

De Baillieu Jean Baptiste Hekelgem

177

De Bisschop Anne Marie Teralfene

460

De Bock Gérard Oordegem

246

De Bock Jean Baptiste Merchtem

608

De Bolle Adriaan Teralfene

429

De Bolle Adrien Teralfene

473

De Bolle Jean Teralfene

471

De Bom Pierre Herdersem

630

De Bom Pierre & Aerts Pierre Herdersem

620

De Bont Jean Groot Bijgaarden

242

De Boom Jean Baptiste Herdersem

348

De Brouwer Grégoire Herdersem

166

De Brueker Henri Hekelgem

664

De Bruyne Gillis Baasrode

17

De Clerck François Essene

272

De Clerck Henri Hekelgem

545

De Clippel François Erembodegem

681

De Cock François Herdersem

638

De Coninck Adriaen & Van Nieuwenborgh Pierre Meldert

516

De Coninck Charles Asse

90

De Coninck Corneille Herdersem

515

De Coninck Jean Baardegem

548

De Coninck Robert Asse

43

De Cort Jean Hekelgem

410

De Corte Jean Oordegem

304

De Coster Henri Sint-Agatha-Berchem

517

De Coster Jean weduwe Hekelgem

511

De Coster Jean weduwe Hekelgem

542

De Coster Nicolas Asse

31

De Coster Nicolas Relegem

78

De Coster Philippe Asse

40

De Craecker François Moorsel

709

De Craecker Pierre Herdersem

532

De Decker Jean Baptiste Buggenhout

455

De Dekker Marcel Baasrode

262

De Demaeker Pierre & consorten Erembodegem

550

De Dobbeler Guillaume Sint-Laureins-Berchem

358

De Gent Josse Erembodegem

284

De Gijseleer Adrien Essene

527

De Gols François Hekelgem

547

De Gols Gille Erembodegem

378

De Groodt Peeter Leerbeek

730

De Hertogh François Leefdaal

293

De Jonge Josse & consorten Aalst – Mijlbeek

198

De Kempeneer Jean Baptiste Merchtem

494

De Kempeneer Jean Baptiste Opwijk

495

De Koker Jérôme Moorsel

553

De Koninck Jean & Van Vaerenberg Charles Erembodegem

211

De Koninck Pierre Hekelgem

403

De Lathin Joannes Goetsenhoven

617

De Leeuw François & consorten Meldert

373

De Leeuw Jacques & Vertongen Passchier Hekelgem

356

De Lescaille J. Louis Albert Waver

121

De Maeseneer Josse Meldert

498

De Meersman Jacques Hekelgem

603

De Meersman Jean Moorsel

658

De Meijts Charles Meldert

398

De Meijts Charles Moorsel

186

De Meijts Grégoire Meldert

399

De Meijts Grégoire Moorsel

668

De Mesmaecker Jacques Merchtem

445

De Mesmaeker Jacques Merchtem

309

De Mulder Jean Oordegem

324

De Neve Josse Aaigem

381

De Nies Corneille weduwe Sint-Stevens-Woluwe

703

De Nil Henri Hekelgem

414

De Nol Corneille Moorsel

704

De Pauw Guillaume & Stevens Pierre Essene

478

De Pauw Judocus Merchtem

23

De Pauw Philippe Mollem

39

De Pauw weduwe Leefdaal

299

De Peet Frans Asse

401

De Petter Gillis & consorten Herdersem

160

De Putter Martin Herdersem

102

De Reus Adrien weduwe Sint-Katherina-Lombeek

466

De Reuse Jean Teralfene

570

De Ridder Benoit Meldert

731

De Ridder Guillaume Baardegem

724

De Ridder Jean Baptiste Meldert

577

De Schaepmeester François Oordegem

671

De Schepper François weduwe Pamel

395

De Schepper Jacques Asse

41

De Schrijver Pierre weduwe & Vonck Pierre weduwe Hekelgem

538

De Smedt Adrien Merchtem

301

De Smedt Gille Asse

11

De Smedt Guillaume Hekelgem

184

De Smedt Guillaume Sint-Katherina-Lombeek

666

De Smedt Jean Baptiste Asse

42

De Smedt Josse Essene

492

De Smet Antoine Beisem

535

De Smet Antoine Everberg

475

De Smet Antoine weduwe Baardegem

722

De Smet Daniël Moorsel

615

De Smet Jan Baptist Sint-Katherina-Lombeek

569

De Smet Jean Baptiste Hekelgem

632

De Smet Pierre Aalst – Mijlbeek

328

De Smet weduwe Zellik

88

De Vis Jacques weduwe Essene

331

De Vis Jean Hekelgem

413

De Vis Jean Baptiste Meldert

610

De Vis Josse Meldert

524

De Vis Judocus Meldert

468

De Vis Michiel Hekelgem

433

De Vogel Philippus Asse

595

De Vogel  weduwe Essene

130

De Vos Jean Baptiste Hekelgem

356,2

De Vos Jean Baptiste Hekelgem

356,1

De Vriendt Pierre Baardegem

227

De Wever Josse Essene

437

De Wever Josse Hekelgem

424

De Wever Josse Meldert

523

De Wever Josse Sint-Katherina-Lombeek

643

De Wever Zacharias Hekelgem

412

De Winter Gillis Grimbergen

27

De Wit Hekelgem

404

De Wit Gillis Meldert

182

De Witte Benoit Hekelgem

479

De Witte Josse Herdersem

375

De Witte weduwe Aalst – Mijlbeek

461

De Witte weduwe Aalst – Mijlbeek

323

De Wolf François Hekelgem

420

De Wolf Gilles Baasrode

8

De Wolf Jean & De Smedt Jean Herdersem

215

Declercq & Beemans Asse

54

Delescaille Waver

263

Delstanche Jean François Tourinnes-les-Ourdons

297

Denef Henri & consorten Mazenzele

316

Denis Hubert Corroy (Le Grand)

352

Denis Paul Mousty

441

Depent Judocus Mollem

310

Deschamps kinderen Vieux Genappe

105

Deschamps kinderen Vieux Genappe

110

Deschamps kinderen Vieux Genappe

104

Deschamps kinderen Vieux Genappe

1

Deschamps kinderen Vieux Genappe

106

Deschamps kinderen Vieux Genappe

104

Deschamps kinderen Vieux Genappe

109

Deschamps kinderen Vieux Genappe

107

Deschamps kinderen Vieux Genappe

108

Deschamps kinderen Vieux Genappe

104,1

Deschamps kinderen Vieux Genappe

111

Desonne weduwe Roux-Miroir

169

Déterville Jean Joseph Tourinnes-les-Ourdons

442

Deways Jean Baptiste Ways

350

Dierickx Pierre Herdersem

216,4

Doms Johan Strombeek

24

Droeshout Jean & Michel Hekelgem

662

Druet Jean Joseph Ittre (Samme)

243

Du Caju Jacques Herdersem

543

Dubois Pierre Meldert

347

Dumonceau Michel Sart-Dame-Avelines

144

Eckman Michiel Hekelgem

485

Eeckhout François Moorsel

688

Eeman François Teralfene

474

Eeman Joseph Iddergem

232

Eeman Joseph & Steppe Léonard Denderleeuw

482

Eeman Louis Aalst

28,2

Eeman Louis Aalst

28

Eijlens Gérard Sint-Agatha-Berchem

519

Esselens J. Asse

57

Everaert Thomas Moorsel

691

Eychmans Michel Zellik

49

Farceur Martin Meldert

612

Fieremans Asse

56

Fieremans Bernardine Asse

596

Fievez Henry weduwe Glabais

133

Fievez Henry weduwe Vieux Genappe

132

Fontaine François Corroy (Le Grand)

365

Fromont Benoit Terhulpen

161

Galmaert Geerardus Oordegem

34

Gauthier Nicolas Limal

400

Geerts Mathieu Sint-Stevens-Woluwe

639

Gersman Josse & Benoit Meldert

114

Gheude weduwe Asse – Walfergem

38

Gijssels François Iddergem

232,1

Gilbert Jean Joseph Neerwaver

489

Gilbert Jean Joseph Waver

255

Godefroy François Hekelgem

457

Goedvinck Jacques Hekelgem

536

Goeman Josse Meldert

578

Goeman Josse Meldert

629

Goeman Josse Meldert

613

Goeman Josse Meldert

636

Goossens Guillaume Asse

113

Goossens Henri Baardegem

134

Goossens Paul  weduwe Itterbeek

633

Goossens Pierre Asse

670

Goossens Pierre Asse

528

Goossens Pierre Meldert

119

Guillaume De Batselier & Pierre De Bischop Meldert

199

Guillaume Pierre Jacques Geest-Gérompont

454

Guldemont weduwe Sint-Katherina-Lombeek

85

Haegeman Josse Iddergem

258

Haegeman Josse Ninove

258,4

Haegeman Josse Okegem

258,5

Hamelinckx Guillelmus Hekelgem

408

Heijndricx Christiaen Denderbelle

66

Helinckx Jean Baptiste Hekelgem

386

Hendrickx Jean Baptiste Herdersem

584

Hendrickx Jean Jacques Iddergem

257

Hendrickx Jean Jacques Iddergem

232

Herremans Guillaume Bever

444

Herremans Pierre Jacques Steenhuffel

637

Herseel Josse Essene

530

Hiel Jean Steenhuffel

252

Hoefs Franciscus Hekelgem

406

Hoefs François Hekelgem

645

Hoefs François Liedekerke

646

Hoefs Gilles Herdersem

641

Hoefs Gilles Herdersem

582

Hoefs Gillis Herdersem

621

Hoffman Passchier & Jean Baptiste De Brandt Herdersem

83

Hofmans Pierre Buggenhout

233

Huijlens Josse & Verdickt Josse weduwe Buggenhout

171

Huybrechts Thomas Sint-Katherina-Lombeek

407

Huygens Jean Sint-Agatha-Berchem

239

Huygens Martin Sint-Agatha-Berchem

240

Huygh Pierre Zellik

250

Jacobs Arnoud Laken

139

Jacobs Jean Laken

138

Jacobs Jean Meldert

500

Jacobs Pierre Laken

140

Jans Pierre Mazenzele

76

Janssens Michel Joseph Aalst – Mijlbeek

674

Janssens Pierre Bambrugge

259

Janssens weduwe Tildonk

417

Jonet Antoine Vieux Genappe

69

Joos Joris Baasrode

18

Joos Joris Buggenhout

19

Joostens Pierre Baardegem

699

Jossart Gilles weduwe Longueville

269

Keijmeulen Pierre Oordegem

673

Kempenneer Pierre Jette

315

Kerchove Josse Hekelgem

434

Kerremans Ferdinand Groot Bijgaarden

660

Knop Gillis Sint-Katherina-Lombeek

568

Lambrechts Paul Herdersem

208

Lanckman Jacques Hekelgem

483

Lauwaert Pierre Herdersem

372

Le Long François – Leemans André Asse

52

Leemans Jean weduwe Denderleeuw

379

Lelie Judocus Teralfene

428

Lemmens G. Brussegem

21

Lenoir Jean Baptiste Asse

30

Lenoir Pierre Laurent Merchtem

336

Lenoir Pierre Laurent Mollem

336

Libert Jean & Jean Baptiste Neerwaver

490

Linthout François Essene

122

Linthout François Sint-Katherina-Lombeek

122

Linthout Jean Baptiste Asse

380

Louis Guillaume Hekelgem

362

Macharis Josse Denderbelle

37

Maes Alexander Duisburg

292

Maes Alexander Leefdaal

292

Maes Alexander Loonbeek

292

Maes Alexander Neerijsse

292

Maes Alexander Vossem

292

Maes Alexander Weert

292

Maes Augustin Buggenhout

693

Mahy J. Bierges

148

Mahy Jean Pierre Nil-Saint-Martin

97

Mattens Jean weduwe Hekelgem

599

Meert Corneille Asse

44

Meert Egide Baardegem

701

Meert Ferdinand Hekelgem

307

Meert François Meldert

185

Meert George Strombeek

26

Meert Jean Baptiste Hekelgem

430

Meert Joseph Hekelgem

459

Meganck Augustin & Cardon Jean Aalst – Mijlbeek

452

Meganck Augustin & Cardon Jean Aalst – Mijlbeek

322

Meganck Jean Moorsel

187

Meijskens Jean Buggenhout

158

Meijts François Sint-Katherina-Lombeek

609

Merckx Pierre Moorsel

710

Meurée Louis Lillois

163

Michiels Guillaume weduwe Leefdaal

238

Michotte Dieudonné Geldenaken

162

Moens Antoine & consorten Herdersem

159

Moens François Moorsel

690

Mommaerts J. F. Neerijse

614

Monniken Asse

281

Monniken Asse

274

Monniken Baisy

330

Monniken Bertem

295

Monniken Borchtlombeek

282

Monniken Brussel

4

Monniken Brussel

3

Monniken Court-Saint-Etienne

236

Monniken Essene

136

Monniken Essene

423

Monniken Essene

531

Monniken Essene

448

Monniken Essene

285

Monniken Essene

286

Monniken Essene

265

Monniken Essene

137

Monniken Essene

271

Monniken Gaasbeek

156

Monniken Hekelgem

68

Monniken Hekelgem

10

Monniken Hekelgem

275

Monniken Hekelgem

298

Monniken Hekelgem

287

Monniken Hekelgem

91

Monniken Hekelgem

67

Monniken Hekelgem

267

Monniken Hekelgem

2

Monniken Hekelgem

458

Monniken Hekelgem

266

Monniken Hekelgem

458

Monniken Hekelgem

237

Monniken Hekelgem

157

Monniken Liedekerke

84

Monniken Liedekerke

447

Monniken Mazenzele

280

Monniken Meldert

181

Monniken Meldert

192

Monniken Meldert

193

Monniken Neerwaver

120

Monniken Sint-Katherina-Lombeek

360

Monniken Sint-Katherina-Lombeek

446

Monniken Sint-Kwintens-Lennik

481

Monniken Sint-Kwintens-Lennik

283

Monniken Sint-Kwintens-Lennik

294

Monniken Ternat

261

Monniken Ternat

451

Monniken Veltem

290

Monniken Waver

278

Monniken Waver

279

Monniken Waver

277

Monsieur Jean Herdersem

533

Moreau Pierre Joseph Biez

303

Moureau Balthasar Noirmont

497

Moureau Jacques Roux-Miroir

587

Munck Pierre weduwe Asse

32

Muylaert Adrien weduwe Herdersem

390

Muylaert Jean Baptiste Herdersem

176

Nerinckx François kinderen Sint-Kwintens-Lennik

341

Paridaens Charles Bever

464

Paridaens Michel Hekelgem

487

Parmentier Jean François Buggenhout

648

Pauwels Jean Baptiste Hekelgem

607

Pauwels Pierre François Hekelgem

296

Petit Jean Louis Glabais

389

Pezé Philippe weduwe Merchtem

116

Philipkin Baardegem

649

Philipkin Baardegem

563

Philipkin Baardegem

588

Philipkin Wauthier Buggenhout

652

Philips Pierre Buggenhout

449

Pieret Gery Maransart

96

Pieret Géry Maransart

306

Pieters Jean Baptiste Herdersem

623

Pieters P. Jean Zellik

50

Pigeolet Jean Charles Baisy

9

Plas François weduwe Essene

327

Plas François weduwe Hekelgem

405

Plas Gerard weduwe Essene

179

Plas J. Mazenzele

75

Plas J. François weduwe Asse – Asbeek

46

Plas Jean Baptiste Brussegem (Ossel)

221

Plas Josse Asse

616

Plas Pierre Ternat

14

Raes Thomas & Lensens Gilles Kinderen Hekelgem

357

Regaert L. J. Wetteren

695

Robijns Félix Meldert

625

Robijns Joseph Hekelgem

480

Robijns Laurent Meldert

182

Robijns Martin weduwe Hekelgem

210

Roelandt Pierre Merchtem

508

Roelants Pierre Merchtem

665

Roggeman Josse kinderen Hekelgem

319

Roggeman Peeter Hekelgem

604

Rollier Jean weduwe Denderleeuw

234

Rollier Pierre Joseph Essene

131

Ronsberg André Moorsel

183

Roodemont Guillaume Meldert

586

Rooms Josse & Muylaert Charles weduwen Herdersem

594

Rubens Nicolas Neerwaver

394

Sans Pierre Mazenzele

48

Sas Charles Zellik

89

Sas P. Charles Zellik

65

Sas ’t Corneille Asse

12

Schaumans weduwe Zellik

45

Scheers Guillaume weduwe Tervuren

571

Schepper Asse

13

Schoon Benoit Hekelgem

254

Schoon J. Hekelgem

416

Schoon Jacobus Hekelgem

5

Schoonjans Jacques & Jean Iddergem

440

Schoonjans Peeter Amandus weduwe Iddergem

230

Schorens Jean Oordegem

463

Schots François Tildonk

418

Schuddingh Gilles Herdersem

354

Schutijzer François Aalst – Mijlbeek

334

Segers Pierre Jean Herdersem

98

Seghers Henry Buggenhout

174

Seghers weduwe Brussegem

340

Seghers weduwe Merchtem

340

Simoens Joseph Meldert

635

Simon Charles Joseph & Pigeolet Marie Adrienne Lillois

167

Simon Joseph Baardegem

725

Singelijn Pierre Aalst – Mijlbeek

325

Sonck Antoine Ninove

366

Sonck François & Van De Velde Henry Erembodegem

205

Sonck Joseph Iddergem

218

Spinoy Jean Moorsel

682

Stallaert François Laken

305

Steijlemans Cornelius Teralfene

472

Steppe Charles – weduwe Camermans Essene

59

Steppe Joseph Bernard Iddergem

419

Stevenheijns Jacques Moorsel

692

‘T Kint Gaspard Petrus Sint-Katherina-Lombeek

425

Tas Jean Herdersem

216

Theus François Merchtem

339

Thiry Charles Longueville

363

Thumas Antoine Joseph Grez

592

Tillemans Martin Braine l’Alleud

47

Timmermans François Zellik

170

Timmermans Jean Baptiste Hekelgem

384

Timmermans L. Zellik

93

T’Kint Gaspard Hekelgem

345

T’Kint Thomas Welle

209

Tombeur Pierre Leefdaal

443

Trougnez Questionne Neerwaver

392

Uyttenhove Adrien Herdersem

371

Uyttersprot Jean Meldert

355

Uyttersprot Jean & consorten Meldert

200

Uyttersprot Pierre Jean Herdersem

590

Valériane Joseph Tourinnes-les-Ourdons

579

Van Benede ? Laken

70

Van Bever Judo Laken

149

Van Bever Pierre Merchtem (Hamme)

220

Van Bever Pierre Wemmel

220

Van Bever Sebastien Groot Bijgaarden

351

Van Bever Sebastien Zellik

351

Van Biesen Jean François Meldert

502

Van Biesen Joseph Merchtem

103

Van Biesen Joseph Opwijk

103

Van Biesen Philippe & Uyttersprot Jean Baardegem

222

Van Boxstael Cornelis Woubrechtegem

101

Van Brempt François Meldert

195

Van Brempt Jean Meldert

182

Van Brempt Jean Baptiste Meldert

657

Van Bremt Jean Baptiste Meldert

501

Van Cauter Judocus Herdersem

82

Van Coetsem Pierre Meldert

558

Van Cutsem Pierre Moorsel

707

Van Cutsem Pierre weduwe Sint-Kwintens-Lennik

488

Van Daelen Jeanne Marie Iddergem

217

Van Damme Corneille Aalst – Mijlbeek

329

Van Damme Cornelis Aalst – Mijlbeek

175

Van Damme Judo Opwijk

117

Van De Maele Amand Erembodegem

678

Van De Perre André Hekelgem

602

Van De Perre Benoit & consorten Moorsel

219

Van De Perre Judocus Hekelgem

601

Van De Putte Philippe Hekelgem

135

Van De Velde Gillis Hekelgem

327

Van De Velde Jean Meldert

574

Van De Velde Jean Baptiste Buggenhout

173

Van De Voorde Gillis weduwe Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek

150

Van De Wijngaerde Jean Baptiste Oordegem

213

Van De Wijngaert Pierre Aalst – Mijlbeek

337

Van Den Abeele Adrien Smetlede

552

Van Den Abeele Bernard Smetlede

276

Van Den Abeele Pierre Impe

260

Van Den Bergh Jean Baptiste Essene

526

Van Den Bergh Michel Hekelgem

551

Van Den Bossche François Essene

598

Van Den Bossche Jean Hekelgem

384

Van Den Bossche Pierre Hekelgem

251

Van Den Bossche Pierre & consorten Essene

402

Van Den Broeck Pierre weduwe Meldert

565

Van Den Brouck Pierre Teralfene

506

Van Den Bruel Charles Sint-Agatha-Berchem

377

Van Den Cruys weduwe Asse

73

Van Den Eeckhaut & consorten Meldert

499

Van Den Eede Joseph Laken

123

Van Den Eede Josse Baardegem

726

Van Den Hout François Asse

332

Van Den Houte kinderen Asse

312

Van den Houten Jean Hekelgem

411

Van Den Plas Maria Anna Leefdaal

436

Van Den Stock Michel Asse

53

Van Den Weyngaert Michel Hekelgem

327

Van Der Borght Jean Hekelgem

382

Van Der Borght Jean Teralfene

369

Van Der Borght Jean Baptiste Moorsel

712

Van Der Borght Pierre Moorsel

581

Van Der Borght weduwe Ternat

62

Van Der Hasselt Jean Baptiste Laken

74

Van Der Hasselt weduwe Zellik

81

Van Der Heijden François Sint-Agatha-Berchem

264

Van Der Helckt François Kobbegem

245

Van Der Linden Peter Beigem

25

Van Der Linden Pierre Beigem

656

Van Der Maelen Judocus Itterbeek

659

Van Der Maelen Philippe Leefdaal

268

Van Der Maelen Pierre Jean Iddergem

223

Van Der Meersch Josse weduwe Herdersem

353

Van Der Meersche Josse, Pierre & Jean Moorsel

33

Van Der Moortel Guillaume Malderen

397

Van Der Moortel Jacques Malderen

300

Van Der Perre Charles Gooik

288

Van Der Perren Michel Hekelgem

504

Van Der Perren Peeter Hekelgem

503

Van Der Steen Adrien Herdersem

521

Van Der Steen François Herdersem

560

Van Der Steen Gérard Meldert

575

Van Der Steen Pierre Moorsel

687

Van Der Straeten Pieter Herdersem

576

Van Der Straeten Simon Zellik

64

Van Der Veken Jean Baptiste Neerijse

491

Van Der Vincken Roel Herdersem

589

Van Diest Louis Waver

391

Van Driessche Jean Baptiste Erembodegem

675

Van Durme Jean Wambeek

387

Van Durme Jean Wetteren

697

Van Essche Josse Herdersem

370

Van Essche Philippe weduwe Herdersem

534

Van Geert Jean & Gerard Herdersem

94

Van Goethem Pierre François Wetteren

698

Van Grootvent Ignace Buggenhout

180

Van Gucht Adrien Merchtem

142

Van Gucht Jean François weduwe Buggenhout

651

Van Haenen Egide Erembodegem

676

Van Ham Jean Baptiste Merchtem

196

Van Hamme François Laken

124

Van Hamme Josse Laken

618

Van Handenhove François Aalst – Mijlbeek

344

Van Handenhove Pierre Meldert

631

Van Handenhove weduwe Aalst – Mijlbeek

333

Van Hemelrijk Adrien Buggenhout

235

Van Horenbeke Henri Gaasbeek

591

Van Houte Michel Herdersem

216

Van Houtem Henri Meldert

71

Van Houwe François Erembodegem

680

Van Houwe François Erembodegem

677

Van Hoye Gilles weduwe Herdersem

557

Van Hoymissen Théodore Merchtem

663

Van Humbeeck Guillaume weduwe Asse

58

Van Humbeeck Guillaume weduwe Mazenzele

58

Van Humbeeck Jean Mazenzele

55

Van Humbeek weduwe Zellik

63

Van Huynegem Joseph & Heremans Pierre Mazenzele

507

Van Ingelgom Jean Baptiste weduwe Londerzeel

496

Van Keer Martin & consorten Aalst – Mijlbeek

188

Van Laethem Groot Bijgaarden

77

Van Langenhove Josse Baardegem

51

Van Langenhove Josse Meldert

51

Van Langenhove Pierre Baardegem

35

Van Langenhove Pierre Herdersem

164

Van Lierde Joseph Kinderen Hekelgem

318

Van Linkebeke Gilles Herdersem

521

Van Linthout Henri Asse

669

Van Linthout Jean Baptiste Essene

270

Van Malderen Joseph Herdersem

585

Van Malderen Joseph Herdersem

644

Van Mol Jean Teralfene

427

Van Mulder Jean Baptiste Baardegem

721

Van Mulders Jean Baptiste Essene

127

Van Mulders Jean Baptiste & ? Essene

128

Van Nieuwenborg François Meldert

349

Van Nieuwenborgh Jean François Baardegem

667

Van Nieuwenhove François Buggenhout

155

Van Nieuwenhove François Hekelgem

253

Van Nieuwenhove François Liedekerke

253

Van Nieuwenhove François Teralfene

253

Van Nieuwenhove Jean Teralfene

477

Van Nieuwenhove Jean Wolvertem

453

Van Nieuwenhove Jean Baptiste Erembodegem

207

Van Nieuwenhove Joannes Hekelgem

320

Van Nieuwenhove Judocus Essene

308

Van Nieuwenhove Louis Hekelgem

385

Van Nijghem Judo Teralfene

415

Van Nijghen Adriaen Teralfene

7

Van Nijghen Adrien Hekelgem

317

Van Nuffel Adrien Meldert

153

Van Nuffel François Herdersem

628

Van Nuffel François Herdersem

214

Van Nuffel Frans & Van Nuffel Antoine weduwe Herdersem

152

Van Nuffel George weduwe Merchtem

718

Van Nuffel Jean Herdersem

231

Van Nuffel Jean Baptiste Herdersem

580

Van Nuffel Pierre Herdersem

728

Van Nuffel Pierre Herdersem

626

Van Nuffel Pierre Herdersem

626

Van Ocht Jean François Steenhuffel

702

Van Okelye Petrus Hekelgem

467

Van Olsem Josse Baardegem

700

Van Outsem Jean Baptiste Brussegem

203

Van Outsem Jean Baptiste Kobbegem

202

Van Outsem Jean Baptiste Kobbegem

201

Van Overstraeten Jean Merchtem

141

Van Ransbeeck André Buggenhout

694

Van Ransbeeck Joseph weduwe Meldert

732

Van Ransbeek Peeter Asse

529

Van Roeij Henri Meerbeek

493

Van Roy Laurent Hekelgem

537

Van Roy Laurent Hekelgem

435

Van Roy Laurent Meldert

562

Van Santen Adrien Iddergem

256

Van Seebroeck Antoine Meldert

559

Van Vaerenberg Guillaume Hekelgem

476

Van Vaerenberg Guillaume Sint-Kwintens-Lennik

289

Van Vaerenberg Jean Hekelgem

383

Van Vaerenbergh Henri Mazenzele

60

Van Vaerenbergh Jacob Hekelgem

321

Van Vaerenbergh Jean & De Reuse Judocus Teralfene

470

Van Vaerenbergh Paul Hekelgem

367

Van Vaerenbergh Pierre Hekelgem

510

Van Wemmel Jean François Buggenhout

647

Van Wilder Joseph Sint-Agatha-Berchem

518

Van Zeebroek Charles Meldert

115

Van Zeebroek François weduwe Baardegem

112

Van Zeebroek François weduwe Meldert

112

Vanderstappen Pierre Jean Merchtem

204

Vasseur François Hekelgem

539

Vasseur Martin Hekelgem

546

Velge Baudewijn Asse

15

Verbeecke David Baardegem

36

Verbeeke Jacques Oordegem

556

Verbeeken Pierre & consorten Essene

402

Verbeiren François & consorten Essene

359

Verbeken François Hekelgem

431

Verbeken Pierre Joseph Essene

716

Verbelen François & Bogaerts Stéphanus Laken

125

Verberckmoes François Herdersem

727

Verdoodt Benoit Hekelgem

520

Vereertbruggen Pierre Merchtem

197

Verhaegen Gilles Meldert

573

Verhasselt François weduwe Sint-Agatha-Berchem

368

Verhavert Jean & anderen Herdersem

118

Verheyden Jean Kraainem

311

Verheyden Jean Kraainem

291

Verhulst Peeter Buggenhout

650

Verl(e)ijsen Pierre Hekelgem

600

Verleijsen André & consorten Aalst – Mijlbeek

335

Verleijsen Josse & consorten Aalst – Mijlbeek

342

Verleijsen Pierre & consorten Meldert

346

Verleysen Jean Hekelgem

432

Vermoesen Antoine Herdersem

622

Vermoesen Guillaume Essene

438

Vermoesen Jean Baptiste Hekelgem

512

Vermoesen Philippe Asbeek

16

Vermoesen Philippe Asse

16

Vermoesen Philippe Essene

16

Verschueren Jean Baptiste Meldert

187

Verspecht Jacob Merchtem

143

Vertongen Amand Hekelgem

717

Vertongen Jean Hekelgem

362

Vertongen Passchier & De Leeuw Jacques Hekelgem

356

Vinck Jean Baptiste Essene

313

Vinckx Martin Sint-Agatha-Berchem

241

Vivé A. Wetteren

696

Vonck Jean Baptiste Hekelgem

362

Vonck Josse Hekelgem

541

Vonck Judo & consorten Hekelgem

364

Vonck Marie Thérèse Hekelgem

367

Vonck Pierre & consorten Erembodegem

321

Vonck Pierre & consorten Hekelgem

321

Vrankart weduwe Asse

72

Wambacq weduwe Essene

129

Waters Jean Baptiste Neerwaver

393

Wauters weduwe Zellik

80

Weeckers Guillelmus Sint-Katherina-Lombeek

61

Wijs Philippe Joseph Baulers

302

Willems Jean Meldert

572

Willems Jean Moorsel

686

Wilmart Pierre Opgeldenaken

522

Zeghers David Sint-Kwintens-Lennik

191

Zuenens Philippe weduwe Sint-Laureins-Berchem

361

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: